Oferta archiwalna

Specjalista ds. BHP

Oferta archiwalna

4 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


BHP Gdańsk, ochrona zdrowia Gdańsk, PPOŻ Gdańsk

zgodność organizacji pracy z przepisami BHP, PPOŻ, ochrony zdrowia;
zgodność organizacji pracy z przepisami prawa, regulaminami oraz politykami;
ciągłe doskonalenie bezpiecznych warunków pracy;
współpracę w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy z Regionalnymi koordynatorami ds. bezpieczeństwa i 5S oraz innymi koordynatorami służb BHP;
uczestniczenie we wdrażaniu oraz doskonaleniu procesu „WiR” oraz innych procesów, wpływających na wzrost bezpieczeństwa pracy w Spółce;
uczestniczenie w audytach z zakresu bezpieczeństwa pracy;
uczestniczenie w procesie tworzenia   standardów, procedur, instrukcji BHP;
zapewnienie aktualności dokumentacji systemu zarządzania BHP;
uczestniczenie w procesie zarządzania wypadkami oraz incydentami naruszającymi bezpieczeństwo pracy (detekcja, rejestracja, reakcja);
wspieranie jednostki  przy wprowadzaniu działań profilaktycznych po zdarzeniach niebezpiecznych oraz wypadkach;
planowanie i podejmowanie działań doskonalących system ochrony pracowników oraz kontrahentów;
zapewnienie edukacji pracowników oraz kontrahentów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy;
przygotowanie materiałów oraz narzędzi podnoszących wiedzę pracowników i kontrahentów z zakresu bezpieczeństwa pracy;
zarządzanie ryzykiem zawodowym poprzez identyfikację  podstawowych ryzyk na podstawie sporządzonych analiz dla kluczowych procesów biznesowych.


Ważne do: 2020.01.15, wyświetleń: 220

nr ogłoszenia: 413