Oferta archiwalna

Inspektor BHP

Oferta archiwalna

4 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


inspektor BHP Gdańsk

 • Wsparcie Głównego specjalisty BHP w nadzorowaniu nad całością
  zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną
  przeciwpożarową w firmie
 • Monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa pracy
 • Podejmowanie
  zadań w celu zapobiegania zagrożeniom, prowadzenie ocen ryzyka
  zawodowego, analiza wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Egzekwowanie od pracowników i wykonawców przestrzegania przepisów i zasad BHP
 • Prowadzenie szkoleń (wstępnych i okresowych) oraz instruktaży z zakresu BHP
 • Prowadzenie dokumentacji BHP oraz przygotowywanie niezbędnych raportów i prezentacji
 • Wsparcie
  podczas wdrażania procedur bezpieczeństwa zgodnie zgodnych z wdrożonymi
  systemami zarządzania ( ISO TS, ISO 14001, OHSAS 18001)


Ważne do: 2020.02.13, wyświetleń: 347

nr ogłoszenia: 1348